Akció!

Kertész Noémi: „A lengyelség iskolája” A lengyel romantika gyermekirodalma

Original price was: 2490 Ft.Current price is: 1865 Ft.

Tudományos igényű betekintés a 19. századi lengyel nemzetformálódás műhelyébe.

Leírás

A lengyel gyermekirodalom zászlóbontása a lengyel romantikáéval esik egybe, és noha ritkán sejlenek fel benne irodalmi mélységek és magas­latok, lenyűgöző látomások és formai bravúrok, megszületésénél a korszak szellemi életének vezetői bábáskodnak. A Mickiewicz, Puskin, Vörösmarty kortársai által megteremtett szövegegyüttes a nemzeti neve­lés eszköze az orosz, osztrák és porosz állam által megszállt és felosztott ország területén: ellensúlyozza az egységes iskolarendszer hiányát.
Kertész Noémi kötete bemutatja, miként válhattak a cenzurális tiltásokat kijátszva versek és tanmesék, útirajzok és történelmi olvasókönyvek, életképek, mondák, sőt társasjátékok „a lengyelség iskolájává”, hozzájárulva a nemzeti tudat, a szülőföldhöz való kötődés terjesztéséhez, az anyanyelvét művelő és szerető, a lengyel ügy iránt fogékony olvasótábor neveléséhez. A szerző nemcsak a lengyel kultúra egyik nagy korszakát ismerteti meg szokatlan nézőpontból, hanem betekintést nyújt a 19. századi nemzetformálódás műhelyébe is, egy a magyarhoz földrajzi és kulturális tekintetben egyaránt közel álló nép példáján.