Akció!

Serkenj lelkem! (CD)

Original price was: 2200 Ft.Current price is: 1650 Ft.

Téli ünnepkörhöz kötődő népénekek, beszédek a bukovinai székelyeknél

Kategóriák: ,

Leírás

A lemez az egykori bukovinai székelyek, Istensegíts, Fogadjisten, Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva népének Istentől megáldott karácsonyi ünnepeit idézi meg népénekek, szokásdalok, verses köszöntok, mondák, népszokás részletek segítségével. A megszólaló népköltészeti alkotások erejével, az Istengyermek világrajövetelének csodálatos eseményeit ragyogtatja fel. A 16-17. századi, adventi népénekek, az Ó fényességes szép hajnal , a Mikor Máriához kezdetű ének, a négyhetes, böjtöléssel, hajnali misékkel, gyónással áldozással megszentelt, istenváró napok szépségét jelenítik meg. Megszólalnak a Jézus születését üdvözlő népénekek, köszöntők, a Paradicsomolás, (a legkisebbek köszöntő népszokása) a leányok, legények ablakok alatt elzengett énekei, a csodálatos erdélyi típusú betlehemes játék részletei. Felhangzanak a Szent István, Szent János, az Aprószentek, az újesztendő napjához kötődő szokásdalok, verses köszöntők, a fenyő, illetve a karácsonyfa, viszonylag nagyon új teremtésmondája, a Szent Család egyiptomi menekülésének legendája. Sebestyén István a lemez előadója, nagytehetségű, bukovinai székely mivoltában is, istenhitében is hiteles népművész. Az Andrásfalváról 1945-ben a völgységi Kakasdra települt, hagyományőrző székely család fia, már gyermekként is kiemelkedőénekes volt. Nem véletlen, hogy az 1966-ban, a falujában gyűjtő néprajzosok látókörébe került. Megrendítőés felemelő élmény hallani, ahogy a tizenegy éves fiú édesanyjával, a betlehemes játék Angyal és Mária szerepét énekli. Hallható a lemezen a pásztorok táncának gyönyörű furulya dallama, de felhangzik az új haza, a mostani lakóhely, Kakasd templomának Isten dicséretét zengő, imára hívó harangszava is.